Zvýraznite opálenie

Opálenie je pre niekoho nesplnený sen, pre iného nežiaduca nepríjemnosť, ktorá si vyžiada červenú pokožku...