Kompletné vymazanie firmy likvidáciou

Hoci je v niektorých prípadoch preferované zrušenie sro bez likvidácie, tak likvidácia je zas niekedy tým pravým východiskom a riešením, ako sa zbaviť firmy, s ktorou už nemáte záujem podnikať. Po skončení likvidácie vám následne odpadnú všetky úradné a byrokratické súvislosti a povinnosti, ktoré sa s týmto podnikateľským objektom spájali.

Z tohto hľadiska, a teda vo viacerých súvisiacich prípadoch, je toto výhodným riešením. Obzvlášť teda v situácii, keď podnikateľovi jeho eseročka prináša len úradné (a finančné) povinnosti, časovú záťaž, pričom sa táto nedá predať a ani zlúčiť. Respektíve ak túto spoločnosť s ručením obmedzeným nemá v pláne zlúčiť s inou firmou, či ak o kúpu dotyčnej spoločnosti na trhu nie je alebo pravdepodobne nebude odpovedajúci a vlastne žiadny záujem.

Bludisko, riešenie

V takýchto prípadoch likvidácia prinesie úľavy a zbavenie sa zbytočnej záťaže.

Napriek tomu pri likvidácii nejde o jednoduchý proces. A obzvlášť nie pre menej skúseného podnikateľa, ktorý k administratívnym záležitostiam potrebuje využiť odbornú pomoc. Odborníkov na právne postupy bude potrebovať pri likvidácii určite. Už len z toho dôvodu, že tento všeobecne zložitý proces tak bude môcť prebehnúť v rámci možností čo najviac hladkým a praktickým spôsobom, aj napriek svojmu neľahkému charakteru.

Očakávaným cieľom a výsledkom je v tomto prípade kompletné vymazanie spoločnosti z Obchodného registra SR.

Táto hlavná požiadavka a vlastne cieľ celého procesu sa nezaobíde bez niekoľkých dôležitých bodov, ktoré ho sprevádzajú. V úvode sa tak najskôr zvolá valné zhromaždenie, kde sa aspoň podľa všeobecných kritérií rozhodne o osude firmy, teda o jej zrušení a vymazaní z Obchodného registra.

Biznis, porada

Akonáhle sa táto časť vyrieši, zrušenie, t.j. príprava na kompletné vymazanie firmy z OR SR sa musí oznámiť všetkým náležitým inštitúciám, ktoré o činnosti tohto podnikateľského subjektu viedli prehľad. O vzniknutej skutočnosti sa oboznámi aj daňový úrad (ak tu eseročka bola zaregistrovaná).

Finálnym štádiom je už následne najpodstatnejší bod- podá sa návrh na vymazanie tejto spoločnosti z Obchodného registra.