Vzdelanie

Angličtina pre deti je v dnešnej dobe v podstate nevyhnutná

Angličtina pre deti je v dnešnej modernej dobe v podstate nevyhnutná, pretože ovládnutie angličtiny je nevyhnutné pre uplatnenie v takmer každej profesii, či už v zahraničí alebo na Slovensku.
Aj z toho dôvodu je angličtina začlenená do vyučovacích osnov už pre deti na základnej škole.
Niektorí rodičia sa boja začať svoje deti v rannom veku učiť angličtinu, lebo nie sú rodení hovoriaci, alebo majú strach z toho, že sa dieťa nenaučí správne používať materinský jazyk a bude mat v hlave „chaos“.

lekce angličtiny

Pravda je však taká, že malé deti sa nepotrebujú venovať učeniu angličtiny cielene.
Presne tak isto ako sa nepotrebujú venovať cielene tomu materinskému.
Stačí im, aby angličtinu počúvali vo svojom okolí a naučia sa komunikovať – dokonca aj gramaticky správne, podobne, ako sa mnoho ľudí naučilo nemčinu pozeraním televízora v 90. rokoch.

Pokiaľ nie ste dostatočne kvalifikovaný na to, aby ste svoje deti učili vy http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/MK/Studie/Uplatnenie_pre_tlac.pdf tak nemusíte ihneď platiť jazykovky. Stačí jednoducho začať tým, že budete svojim deťom púšťať rôzne pesničky, riekanky a jednoduché príbehy v angličtine.
Jednoduché piesne a riekanky sú totiž ideálna angličtina pre deti. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako deťom nenásilne predstaviť cudzí jazyk a zároveň ich učiť aj správnej výslovnosti, ktorú mnohí slovenskí učitelia stále nemajú.
Predstavte si, že by ste sa angličtinu naučili už ako dieťa a nemuseli si sa ju učiť v dospelosti.
Úžasná predstava, že?
Bohužiaľ, čas sa už nedá vrátiť späť, ale ak máte malé deti, tak im to viete umožniť. A to aj v prípade, že nie ste rodený hovoriaci alebo vaša znalosť angličtiny nie je dokonalá.

studium jazykové školy

Štúdie hovoria, že čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tak tým lepšie.
Niektorí vedci tvrdia, že schopnosť osvojiť si cudzí jazyk vrcholí vo veku 6-7 rokov. Iní tvrdia, že je táto schopnosť rozšírená až do puberty.
V minulosti o tomto rodičia nevedeli. Ak by ste vtedy niekomu povedali, že sa vaše 2-3 ročné dieťa učí cudzí jazyk, tak by na vás pozerali ako na mimozemšťana. Vtedy jednoducho prevládal názor, že sa dieťa musí najskôr naučiť používať materinský jazyk.
Dnes už vieme, že je to mýtus.
Preto určite dajte vašim deťom angličtinu tým, že im budete púšťať videá s jednoduchými piesňami a riekankami.