Angličtina pre deti je v dnešnej dobe v podstate nevyhnutná

Angličtina pre deti je v dnešnej modernej dobe v podstate nevyhnutná, pretože ovládnutie angličtiny je nevyhnutné pre uplatnenie v takmer každej profesii, či už v zahraničí alebo na Slovensku.
Aj z toho dôvodu je angličtina začlenená do vyučovacích osnov už pre deti na základnej škole.
Niektorí rodičia sa boja začať svoje deti v rannom veku učiť angličtinu, lebo nie sú rodení hovoriaci, alebo majú strach z toho, že sa dieťa nenaučí správne používať materinský jazyk a bude mat v hlave „chaos“.

lekce angličtiny

Pravda je však taká, že malé deti sa nepotrebujú venovať učeniu angličtiny cielene.
Presne tak isto ako sa nepotrebujú venovať cielene tomu materinskému.
Stačí im, aby angličtinu počúvali vo svojom okolí a naučia sa komunikovať – dokonca aj gramaticky správne, podobne, ako sa mnoho ľudí naučilo nemčinu pozeraním televízora v 90. rokoch.

Pokiaľ nie ste dostatočne kvalifikovaný na to, aby ste svoje deti učili vy http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/MK/Studie/Uplatnenie_pre_tlac.pdf tak nemusíte ihneď platiť jazykovky. Stačí jednoducho začať tým, že budete svojim deťom púšťať rôzne pesničky, riekanky a jednoduché príbehy v angličtine.
Jednoduché piesne a riekanky sú totiž ideálna angličtina pre deti. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako deťom nenásilne predstaviť cudzí jazyk a zároveň ich učiť aj správnej výslovnosti, ktorú mnohí slovenskí učitelia stále nemajú.
Predstavte si, že by ste sa angličtinu naučili už ako dieťa a nemuseli si sa ju učiť v dospelosti.
Úžasná predstava, že?
Bohužiaľ, čas sa už nedá vrátiť späť, ale ak máte malé deti, tak im to viete umožniť. A to aj v prípade, že nie ste rodený hovoriaci alebo vaša znalosť angličtiny nie je dokonalá.

studium jazykové školy

Štúdie hovoria, že čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tak tým lepšie.
Niektorí vedci tvrdia, že schopnosť osvojiť si cudzí jazyk vrcholí vo veku 6-7 rokov. Iní tvrdia, že je táto schopnosť rozšírená až do puberty.
V minulosti o tomto rodičia nevedeli. Ak by ste vtedy niekomu povedali, že sa vaše 2-3 ročné dieťa učí cudzí jazyk, tak by na vás pozerali ako na mimozemšťana. Vtedy jednoducho prevládal názor, že sa dieťa musí najskôr naučiť používať materinský jazyk.
Dnes už vieme, že je to mýtus.
Preto určite dajte vašim deťom angličtinu tým, že im budete púšťať videá s jednoduchými piesňami a riekankami.

Neštuduj pre známky, študuj pre seba

Nikdy nebudeš mať rád takú prácu, do ktorej sa nebudeš tešiť, ba priam z nej budeš len nervózny. Preto si pri výbere budúcej vysokej školy, daj záležať na tom, kam prihlášku pošleš. Existuje veľa rôznych škôl, no ty si vyber takú, ktorá ťa bude baviť, resp. bude ťa baviť povolanie, po skončení tvojej vysokej školy. V článku nižšie ti uvádzame pozitíva študovania na pedagogických školách.
Vysoké školy so zameraním na pedagogiky by sme pomyselne mohli rozdeliť na dve kategórie. knižnica plná kníh.jpg

 1. Pedagogické školy s kombináciami„učiteľstvo biológie a anglického jazyka“, učiteľstvo dejepisu a techniky“, učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy“ a pod. Počas štúdia na takomto odbore detailne a do hĺbky študuješ práve kombináciu predmetov, ktoré si zvolíš. Po skončení vysokej školy, sa môžeš teda zamestnať ako učiteľ buď na 2. stupni základnej školy alebo na stredných školách.

 

 1. Pedagogické školy zamerané na predškolské (elementárne) a primárne vzdelávanie– v tomto prípade ide o štúdium, vďaka ktorému získaš kvalifikáciu byť učiteľom/učiteľkou v materskej škole, učiteľom na 1. stupni základnej školy, vychovávateľom v školskom klube detí. Na takejto fakulte si vieš ale zvoliť aj štúdium zamerané na špeciálnu pedagogiku, t. j. po skončení tohto odboru môžeš byť učiteľom v špeciálnych materských a základných školách, v centre špeciálnopedagogického poradenstva, vychovávateľom v reedukačných centrách („polepšovniach“).

 náročné učenie sa.jpg
Prečo byť práve učiteľom?
Možno si teraz myslíš, že učiteľom by si nikdy nechcel byť. A práve takéto zameranie, sa stane tvojím poslaním a budeš môcť každý deň motivovať žiakov a študentov k tomu byť lepšími ľuďmi. Učiteľ je všestranný. Dokáže zvládnuť veľa vecí naraz. No zároveň je aj psychológom, pretože musí vedieť dokonale zvládnuť problémy detí, ktoré si ich so sebou nosia do školy. Vie žiakov namotivovať.
Ak ťa baví práca s deťmi a mládežou, vieš im naslúchať, pomôcť, poradiť, naviesť na správny smer, je toto pre teba tá správna cesta.

Vzdelanie u detí a jeho dôležitosť

Všetci rodičia sa už neraz dostali do situácie, kedy sa ich dieťa nechcelo venovať škole, neučilo sa, či donieslo zlú známku. Mnohí rodičia nevedia dieťa správne namotivovať a preto sa často schyľujú ku karhaniu a vyčítaniu. Toto však nie je správny spôsob ako dieťa presvedčiť, že vzdelanie má význam.myšlneka.jpg
Základom je, aby ste svoje dieťa do ničoho nenútili. Úlohou rodiča nie je dieťa nútiť do vzdelania, ale smerovať ho a nechať ho rozhodnúť sa samého, či chce alebo nie. U detí je však toto často problém, keďže si väčšinou povedia, že škola a vzdelanie im bude zbytočné. V tomto prípade by mal nastúpiť rodič a snažiť sa zdôrazniť všetky pozitívne veci ohľadom vzdelania. Dieťaťu sa nesmiete vyhrážať, že pokiaľ nebude mať vzdelanie, nenájde si prácu. Tento systém je omnoho viac kontraproduktívny. Preto treba dbať na správny prístup voči dieťaťu, čo sa vzdelania týka. Nebyť ľahostajný, no ani násilný. Pokiaľ si dieťa vytvorí voči škole averziu, je veľmi ťažké to opäť zmeniť. Každé dieťa od určitého veku by malo mať právo na vlastné rozhodnutie ohľadom vzdelania.
Dôležitosť vzdelania
Vzdelanie je vo väčšine prípadov veľmi dôležité, no vo veľa prípadoch maturita, či vysokoškolské diplomy nehrajú žiadnu rolu. Vzdelanie nemusí byť nutne prioritou. Človek môže byť vzdelaný aj bez školy, záleží to zvlášť od každého jedinca. Podstatné je taktiež, aby si dieťa vybralo formu a druh vzdelania, ktorý ho bude baviť, napríklad by umelec nemal ísť na športovú školu a podobne. Je dôležité vedieť si správne vybrať.školačka.jpg
Napriek všetkému je však dobré mať určité vzdelanie, minimálne ako poistku do budúcnosti. Vždy sa môže stať že človek svoje vysvedčenia a diplomy potrebovať nebude, no naopak sa môže stať aj to, že len vďaka nim si nájde vhodnú a dobre platenú prácu, ktorá ho v najlepšom prípade bude aj skutočne baviť. Vzdelanie netreba podceniť.

Gitara pre začiatočníkov

Najdôležitejšie časti gitary

 • Hlavica s ladiacou mechanikou – vrch gitary s kolíkmi, na ktorých sú upevnené struny, a ktorými jednotlivé struny zároveňladia
 • Krk s hmatníkom a s pražcami – dlhá úzka časť, ktorá je rozdelená krátkymi, zväčša na zlato, alebo na čierno nafarbenými pražcami, ktoré naznačujú, kde sa majú klásťprsty ľavej ruky pri hre
 • Telo gitary s ozvučným otvorom a kobylkou – najväčšia časťgitary s malým ozvučným kruhovým otvorom, ponad ktorý sa hrá pravou rukou kvôli lepšej rezonancii zvuku a s kobylkou, tenšoučiernou doštičkou na ktorej sú upevnené struny
 • Samotné struny gitary, ktoré sú natiahnuté od hlavice ponad hmatník a ozvučný otvor až ku kobylke – stláčaním jednotlivých strún ľavou rukou a ich rozochvievaním pravou rukou dochádza k vydávaniu typického gitarového zvuku

kytara
 
Akordická hra

 • Sprievodný spôsob hry na nástroji, ktorý sa najčastejšie vyžíva v populárnej, niekedy aj v klasickej hre na gitare, a ktorým sa sprevádzajú rôzne druhy piesní
 • Akordická hra je založená na striedaní akordov, teda súzvuku tónovšpecificky rozložených na hmatníku
 • Jednotlivé tóny akordu sa musia správnou silou pochytaťpravou rukouna hmatníkua rozoznieťľavou rukou rôznerýchlymi a rôzne častými pohybmi nahor nadol ponad ozvučný otvor, čím sa vytvára špecifický rytmus piesne
 • Akordická hra zväčša využíva jednoduchý zápis akordov nad slovami piesne

 
Klasická hra

 • Spôsob hry na gitare najčastejšie vyučovaný v umeleckých školách, pri ktorom sa vo väčšine prípadov hráva klasická vážna hudba
 • Hranie klasiky je založené na špecifickom rozložení tónov na hmatníku, ktoré sa v rôznom poradí, čase a zoskupení stláčajú ľavou rukou
 • V klasickej hre sa však na rozdiel od akordovej najčastejšie využíva vybrnkávanie melódie prstami pravej ruky (a to prstami od palca po prstenník, malíček sa prakticky nevyužíva)
 • Na to, aby hudobník pri klasickej hre vedel, kedy, ako a aké tóny má hraťsa vyžíva notový zápis

hudba
 
Ako si vybraťspôsob hry?

 • Asi najdôležitejšia zásada pri výbere toho, ktorý spôsob hry sanaučiťje toaký druh hudby sa Vám páči a kde chcete na gitare hrávať
 • Ak si radi pri gitare zaspievate a chcete priateľov sprevádzaťpri ohni a na oslavách je asi výhodnejšie na začiatok sa naučiťpár akordov a rytmov využiteľných pri sprievode pesničiek a postupne tento repertoár akordickej hry rozširovať
 • Ak obľubujete klasickú hudbu a chcete si hraťviac menej len pre seba, alebo najbližšie okolie, prípadne v budúcnosti na koncertoch klasickej hudby, je fajn začaťs klasickým vybrnkávaním podľa nôt
 • Nezabúdajte však, že aj keďsa budete učiťniektorý spôsob hry ako prvý je stále veľmi osožné osvojiťsi po čase aj druhý spôsob hry na gitare, aby ste svoje zručnosti a schopnosti ešte vylepšili a rozšírili na maximum