Internet

Ďalšie dinosaurie stopy?

Skupina výskumníkov z Číny a Ameriky dáva svetu správu o tom, že na východe Číny boli objavené štyri veľké fosílne stopy dinosaura, ktorých vek je odhadovaný na približne 100 miliónov rokov. Táto správa bola podaná pred týždňom v nedeľu 16. júna.
Táto správa je veľmi prospešná pretože môže pomôcť zaradeniu a kategorizácii čínskych dinosaurov, o ktorých doteraz neboli zmienky. “Stopy dinosaurov boli nesprávne určené ako stopy Li Cunxiao (858-894), známeho generála neskorého obdobia ríše Tchang (618-907), a tigra, s ktorým generál bojoval,” hovorí jeden z vedcov Xing Lida. Aktuálne sa pracuje na zachovaní týchto nálezov, aby sa mohli naďalej skúmať.

pravěk.jpg

Paleontológovia, ktorí na tomto objave pracujú, z Číny a z Ameriky zaraďujú stopy tohto dinosaura do obdobia kriedy. Aj napriek tomu, že to bolo veľmi dávno, sú tieto nálevy vo veľmi zachovalom stave.
V súčasnosti máme informácie o veľmi veľkom množstve skamenelín a podobných fosílií, ktoré nám dávajú viac ako jasné signály o tom, že život dinosaurov nie je žiadnym výmyslom. Je to skutočnosť, ktorú treba akceptovať a ktorá sa nám neustále potvrdzuje množstvom nevyvrátiteľných, hmotných dôkazov.

tyranosaurus.jpg

Aj keď by sa mohlo zdať, že takéto výskumy sú zbytočne a nič nové nám neprinesú, minulosť by mala byť tam kde je, nie je to vôbec pravda. Múdri je ten, kto pozná aj našu minulosť, a dinosaury do nej či už chceme, alebo nie jednoznačne patrili. 
Aj napriek tomu, že sa tento fakt môže zdať mnohým veľmi zvláštny, a predstava, že našu planétu pred niekoľko miliónmi rokov obývali veľké, pre nás dnes maximálne neprirodzené a obrovské obludy nepravdivá, a môže nám pripadať iba ako dáka bájna historka, všetky tieto dôkazy hovoria jednoznačne sami za seba a treba ich preto rešpektovať a dať týmto paleontológom dostatok priestoru na to, aby našu minulosť obohacovali o stále novšie (staršie) poznatky.