Vzdelanie

Neštuduj pre známky, študuj pre seba

Nikdy nebudeš mať rád takú prácu, do ktorej sa nebudeš tešiť, ba priam z nej budeš len nervózny. Preto si pri výbere budúcej vysokej školy, daj záležať na tom, kam prihlášku pošleš. Existuje veľa rôznych škôl, no ty si vyber takú, ktorá ťa bude baviť, resp. bude ťa baviť povolanie, po skončení tvojej vysokej školy. V článku nižšie ti uvádzame pozitíva študovania na pedagogických školách.
Vysoké školy so zameraním na pedagogiky by sme pomyselne mohli rozdeliť na dve kategórie. knižnica plná kníh.jpg

  1. Pedagogické školy s kombináciami„učiteľstvo biológie a anglického jazyka“, učiteľstvo dejepisu a techniky“, učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy“ a pod. Počas štúdia na takomto odbore detailne a do hĺbky študuješ práve kombináciu predmetov, ktoré si zvolíš. Po skončení vysokej školy, sa môžeš teda zamestnať ako učiteľ buď na 2. stupni základnej školy alebo na stredných školách.

 

  1. Pedagogické školy zamerané na predškolské (elementárne) a primárne vzdelávanie– v tomto prípade ide o štúdium, vďaka ktorému získaš kvalifikáciu byť učiteľom/učiteľkou v materskej škole, učiteľom na 1. stupni základnej školy, vychovávateľom v školskom klube detí. Na takejto fakulte si vieš ale zvoliť aj štúdium zamerané na špeciálnu pedagogiku, t. j. po skončení tohto odboru môžeš byť učiteľom v špeciálnych materských a základných školách, v centre špeciálnopedagogického poradenstva, vychovávateľom v reedukačných centrách („polepšovniach“).

 náročné učenie sa.jpg
Prečo byť práve učiteľom?
Možno si teraz myslíš, že učiteľom by si nikdy nechcel byť. A práve takéto zameranie, sa stane tvojím poslaním a budeš môcť každý deň motivovať žiakov a študentov k tomu byť lepšími ľuďmi. Učiteľ je všestranný. Dokáže zvládnuť veľa vecí naraz. No zároveň je aj psychológom, pretože musí vedieť dokonale zvládnuť problémy detí, ktoré si ich so sebou nosia do školy. Vie žiakov namotivovať.
Ak ťa baví práca s deťmi a mládežou, vieš im naslúchať, pomôcť, poradiť, naviesť na správny smer, je toto pre teba tá správna cesta.