Business

O IBC kontajneroch

IBC kontajnery slúžia na uskladnenie rôznych druhov kvapalín v značných objemoch. V ponuke nájdete IBC kontajnery rôznych objemov, v praxi sú dosť využívané aj 1000 litrové IBC kontajnery. Používajú sa aj na uskladnenie benzínu či nafty. Dajte si záležať na výbere vhodného IBC kontajnera pre vaše podnikanie alebo pre dané priemyselné odvetvie, kde pracujete a zaobstarávate tieto produkty, ktoré sú nevyhnutné pre uskladnenie väčšieho množstva tekutín. Vsaďte na kvalitné produkty, ktoré sú vyrobené z kvalitných materiálov na základe certifikovaných postupov. Klasické IBC kontajnery sú doplnené drevenou alebo plastovou paletou a sú vhodné aj na uskladnenie rôznych druhov chemikálií, ktoré majú svoje využitie napríklad v chemickom alebo farmaceutickom priemysle.

1000 litrový IBC kontajner

Nerezové kontajnery sa môžu používať na uskladnenie horľavín. Ich využitie sa týka aj uskladnenia nebezpečných chemikálií.

IBC kontajner https://www.schoellerallibert.com/sk/products/intermediate-bulk-containers/ sa vzťahuje na danú poprednú značku, ktorá má svoje miesto na trhu. Na internetovej stránke nájdete popisy k jednotlivým produktom, ktoré sú určené pre potenciálnych zákazníkov. Nájdete tam informácie o objeme kontajnerov, o ich cene a ďalšie dôležité údaje vrátane fotografií ponúkaných výrobkov. Prostredníctvom našej internetovej stránky si môžete jednoducho a rýchlo formou online objednať vami požadované výrobky.

čierny 1000 litrový kontajner

IBC kontajnery v našej aktuálnej ponuke sa odlišujú aj svojim konkrétnym názvom, keďže ku každému produktu je pridelené jeho vlastné pomenovanie. Vyberte si kontajner, ktorý vám bude vyhovovať po všetkých stránkach. Kontajnery umožňujú okrem štandardného uskladnenia tekutín aj ich premiestňovanie z miesta na miesto, čomu sú vhodne prispôsobené. Takže skladovanie a uskladnenie tekutín je s pomocou IBC kontajnerov pomerne jednoduchou záležitosťou. Jednotlivé IBC kontajnery je možné umiestniť aj na seba, čím sa šetrí miesto v danom priestore. Pri ich výbere je zohľadniť rozmery kontajnerov a rozmery dverí, cez ktoré sa kontajnery plánujú prepravovať na požadované miesto uskladnenia.