Vzdelanie

Gitara pre začiatočníkov

Najdôležitejšie časti gitary

 • Hlavica s ladiacou mechanikou – vrch gitary s kolíkmi, na ktorých sú upevnené struny, a ktorými jednotlivé struny zároveňladia
 • Krk s hmatníkom a s pražcami – dlhá úzka časť, ktorá je rozdelená krátkymi, zväčša na zlato, alebo na čierno nafarbenými pražcami, ktoré naznačujú, kde sa majú klásťprsty ľavej ruky pri hre
 • Telo gitary s ozvučným otvorom a kobylkou – najväčšia časťgitary s malým ozvučným kruhovým otvorom, ponad ktorý sa hrá pravou rukou kvôli lepšej rezonancii zvuku a s kobylkou, tenšoučiernou doštičkou na ktorej sú upevnené struny
 • Samotné struny gitary, ktoré sú natiahnuté od hlavice ponad hmatník a ozvučný otvor až ku kobylke – stláčaním jednotlivých strún ľavou rukou a ich rozochvievaním pravou rukou dochádza k vydávaniu typického gitarového zvuku

kytara
 
Akordická hra

 • Sprievodný spôsob hry na nástroji, ktorý sa najčastejšie vyžíva v populárnej, niekedy aj v klasickej hre na gitare, a ktorým sa sprevádzajú rôzne druhy piesní
 • Akordická hra je založená na striedaní akordov, teda súzvuku tónovšpecificky rozložených na hmatníku
 • Jednotlivé tóny akordu sa musia správnou silou pochytaťpravou rukouna hmatníkua rozoznieťľavou rukou rôznerýchlymi a rôzne častými pohybmi nahor nadol ponad ozvučný otvor, čím sa vytvára špecifický rytmus piesne
 • Akordická hra zväčša využíva jednoduchý zápis akordov nad slovami piesne

 
Klasická hra

 • Spôsob hry na gitare najčastejšie vyučovaný v umeleckých školách, pri ktorom sa vo väčšine prípadov hráva klasická vážna hudba
 • Hranie klasiky je založené na špecifickom rozložení tónov na hmatníku, ktoré sa v rôznom poradí, čase a zoskupení stláčajú ľavou rukou
 • V klasickej hre sa však na rozdiel od akordovej najčastejšie využíva vybrnkávanie melódie prstami pravej ruky (a to prstami od palca po prstenník, malíček sa prakticky nevyužíva)
 • Na to, aby hudobník pri klasickej hre vedel, kedy, ako a aké tóny má hraťsa vyžíva notový zápis

hudba
 
Ako si vybraťspôsob hry?

 • Asi najdôležitejšia zásada pri výbere toho, ktorý spôsob hry sanaučiťje toaký druh hudby sa Vám páči a kde chcete na gitare hrávať
 • Ak si radi pri gitare zaspievate a chcete priateľov sprevádzaťpri ohni a na oslavách je asi výhodnejšie na začiatok sa naučiťpár akordov a rytmov využiteľných pri sprievode pesničiek a postupne tento repertoár akordickej hry rozširovať
 • Ak obľubujete klasickú hudbu a chcete si hraťviac menej len pre seba, alebo najbližšie okolie, prípadne v budúcnosti na koncertoch klasickej hudby, je fajn začaťs klasickým vybrnkávaním podľa nôt
 • Nezabúdajte však, že aj keďsa budete učiťniektorý spôsob hry ako prvý je stále veľmi osožné osvojiťsi po čase aj druhý spôsob hry na gitare, aby ste svoje zručnosti a schopnosti ešte vylepšili a rozšírili na maximum