Ženy

Bontón – ako sa správne zachovať v bežných situáciách

Tykanie alebo vykanie?
Deťom do 16 – tich rokov tykáme. Dospievajúcim od veku 17 – 18 rokov by sme mali už automaticky vykať.
Tykanie medzi dospelými osobami navrhuje vždy žena. Ak ide o dve ženy alebo dvoch mužov, návrh musí prísť od vekovo staršieho. Výnimkou je, ak ide o pracovné vzťahy. Vtedy tykanie môže navrhnúť iba spoločensky významnejšia osoba bez ohľadu na vek a na to, či ide o ženu alebo muža. Ide o to, že šéf určuje spoločenskú normu na pracovisku. Ak ide o situáciu, kedy je šéfom muž a chce navrhnúť tykanie staršej žene, mal by vycítiť, či daná osoba o to bude stáť a urobiť to veľmi taktne.
Deťom do 16 – tich rokov tykáme. Dospievajúcim od veku 17 – 18 rokov by sme mali už automaticky vykať.

úspěch

Ktorá je naša strana po mužovom boku?
Jednoznačne pravá. Pravá je významnejšia strana. Preto nám muž preukazuje úctu tým, že sme po jeho pravom boku. Opäť existujú výnimky. Napríklad, keď by chôdza po tejto strane bola menej komfortná kvôli terénu. Alebo nebezpečnejšia, napríklad kvôli bližšej vzdialenosti ku strede cesty, po ktorej chodia aj autá.

Ako je to s poradím osôb pri vchádzaním do budovy alebo miestnosti?
Do budovy alebo miestnosti nám muž dáva prednosť a zároveň nám podrží dvere. S výnimkou, keď vchádzame do pre nás nových, neznámych, neobvyklých priestorov. Vtedy ide prvý muž, aby nás chránil alebo uviedol. Do tejto kategórie patria aj reštaurácie.

Ako je to s pomocou pri vyzliekaní/obliekaní kabáta?
Muž pomôže vyzliecť kabát nám, až potom sa vyzlečie on. My môžeme zatiaľ využiť čas na svoju úpravu. Pri obliekaní kabátov je rovnaké poradie s výnimkou. Ak čakáme na muža ďalej od šatne, môže muž vyzdvihnúť naše kabáty a po ceste za nami si môže svoj zatiaľ obliecť. Vždy ide o to, aby čakal muž na nás, nie naopak.
Kto nastupuje prvý do MHD?
Žena. Do MHD sa nastupuje po schodoch a muž nás zozadu „istí“ pred pádom. Hore sa zastavíme a necháme muža, aby nás predišiel a urobil nám miesto.

Dávať vždy prepitné?
Nie. Prepitné je ocenenie personálu kaviarne, reštaurácie za skvelú obsluhu. Pokiaľ si jedlo z reštauračného zariadenia iba odnášame, alebo ide o samoobslužnú reštauráciu či fastfood, prepitné nedávame.

číšník

Žiadať od návštev, aby sa vyzuli?
Nie. Spoločensky oblečení ľudia sa nebudú cítiť dobre v ponožkách alebo pančuškách. Musíme sa zmieriť s upratovaním po návšteve. Aj my by sme mali byť primerane obuté, aby sme boli spoločenské.

Musíme si pri prípitku priťuknúť pohármi so všetkými pri stole?
Ale kdeže, nemusíme. V malej spoločnosti 2-4 ľudí môžeme, ale vo väčšej stačí zdvihnúť pohár a prejsť pohľadom po všetkých prítomných na znak prípitku.