Nezařazené

Že moje hobby je počítač? Nezmysel

Keď sa snažíme nájsť zamestnanie, tak si robíme životopis. Alebo ho máme už vytvorený v počítači a len ho upravujeme podľa toho, kde sme pracovali a kde ešte pracujeme. V tomto životopise si vypĺňame všetky svoje osobné údaje a asi v posledných kolónkach sa nachádza aj hobby. Alebo po slovensky záľuby, ktoré vykonávame vo voľnom čase. Tie dotvárajú našu osobnosť. To akými ľuďmi sme. Čím sa líšime od iných a čím sme im podobní. A keď žiadame niekoho o to, aby nás zamestnal, chceme sa predsa odlíšiť od iných uchádzačov.

zabezpečení

Aké záľuby si tam mám napísať?
Do týchto záľub si dobre premyslite, čo tam napíšete. Prečo? Pretože zamestnávatelia sa často pozerajú na to, aké máte záľuby. To dosť veľa vypovedá o tom, aký ste človek. Keď si niekto napíše do záľub, že číta, rád sa prechádza po prírode, chodí na turistiku alebo podobné zaujímavé činnosti, tak je omnoho zaujímavejší ako taký človek, ktorý si tam napíše, že má záľubu v počítači.

Aké záľuby si tam rozhodne nemám písať?
O čom vypovedá táto záľuba? Že nerobíte nič iné, len ste na počítači. Zabíjate čas. A keď náhodou máte pracovať v kancelárii pri počítači, môže to vo vašom potenciálnom zamestnávateľovi vyvolávať hrozbu, že sa budete len tak zabávať na počítači a nebudete pracovať. Prečo? No, pretože na ňom trávite voľný čas a budete vedieť, čo na ňom tajne robiť aj v práci.

kybernetika

Záver?
Takže, ešte raz si to poriadne všetko zhrňme. Do záľub si napíšte svoje skutočné záľuby. To vám nikto nezoberie, ale snažte sa mať také záľuby, na ktoré budete naozaj hrdý. Vtedy môžete byť hrdý na seba ako na človeka a to je perfektný pocit. Viem, že toto nie je to kritérium, podľa ktorého si vás bude zamestnávateľ vyberať, ale určite to zaváži pri jeho pohľade na vás. Zapamätajte si to. Urobiť dobrý prvý dojem môžete len raz. Jeden jediný raz. Tak to nepokazte.